Inne

Specyficzne zaokrąglenie liczb…

Posted on

Jeżeli jest problem z zaokrągleniem liczby nie do pełnej wartości, a do jakieś konkretnej, np. do 30, to mam tutaj proste rozwiązanie: select ceil(109::numeric/30::numeric)*30 Wynikiem tego będzie liczba 120. Funkcja […]