Problemy z aktualizacjami pod Windows 10

Jeżeli dostajecie komunikaty z błędami podczas próby sprawdzenia aktualizacji na Windows 10, to zalecam użycie polecenia DISM.

dism /online /cleanup-image /restorehealth

Przy użyciu tego polecenia musimy mieć aktywne połączenie z internetem z otwartymi portami do witryny Windows Update, w przeciwnym wypadku wykonywanie skryptu wstrzyma się na kilku procentach do momentu ręcznego wymuszenia zamknięcia. Windows połączy się wtedy z usługą aktualizacji i pobierze niezbędne pliki do naprawy.

Może się wydarzyć, że dane polecenie nie ma szans na naprawę usługi, w związku z tym należy użyć lokalnej opcji naprawy (przywracanie do ustawień fabrycznych to ostateczna ostateczność, raczej nie radziłbym iść w tym kierunku). Wtedy należy użyć oryginalnego nośnika z Windowsem 10 (może być USB lub ISO z systemem pobranym bezpośrednio przez aplikację od Microsoftu). Następnie wpisujemy poniższe polecenie w wierszu poleceń:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:”X:\Źródło danych\WindowsUpdate” /LimitAccess

Jeżeli w ścieżce do źródła naprawy będzie użyta spacja, należy całą ścieżkę umieścić w cudzysłowu, aby skrypt był poprawnie zrozumiany przez wiersz poleceń.  X:\Źródło danych\WindowsUpdate to ścieżka, w której będą znajdować się pliki odpowiedzialne za naprawę Windows Update. Pobierając Windows 10 w ISO czy na USB pliki naprawy znajdziemy w katalogu .\sources\SxS danego nośnika. Parametr /LimitAccess służy do wykorzystania dokładnie tego, wskazanego nośnika naprawy. Jeżeli nie damy tego parametru, DISM domyślnie spróbuje podłączyć się do usługi Windows Update.

Ewentualne błędy z działaniem polecenia DISM są zapisywane w pliku dziennika w:

%windir%/Logs/CBS/CBS.log