Problem z instalacją FrameWork 3.5 na Windows 10

Niektóre programy wymagają dostępu do FrameWork w wersji 3.5, ale czasami w Windows 10 nie można zainstalować tego dodatku. Poniżej znajdziesz sposób na rozwiązanie tego problemu.

W celu rozwiązania problemu do folderu np.:

C:\TEMP

kopiujemy plik:

microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab

Z katalogu SXS znajdującego się w obrazie systemu Windows 10 (do pobrania bezpośrednio ze stron Microsoftu) w katalogu:

x64\sources\sxs, x64\sources\sxs lub sources\sxs

Następnie na komputerze lokalnym w trybie administratora uruchamiamy wiersz poleceń w trybie administratora i wykonujemy polecenie:

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:C:\TEMP /All /LimitAccess