Problem z logowaniem – system loguje do pulpitu tymczasowego

Użytkownik loguje się do profilu tymczasowego, a jego dane nie są widoczne na pulpicie. Jest to dość uciążliwe, a czasami przerażające dla użytkownika, który dowiaduje się, że stracił swoje dane. Spokojnie, są bezpieczne!

W pierwszej kolejności zaloguj się do systemu przy użyciu konta użytkownika administracyjnego, ale innego niż konto użytkownika, które zgłasza problem. Jeżeli masz problem z odzyskaniem hasła do konta administracyjnego, to niedługo pojawi się opis, co zrobić, aby je odzyskać.
Jeśli nadal istnieje folder profilu, to nie usuwamy go! Warto wykonać kopię zapasową wszystkich danych w folderze uszkodzonego profilu użytkownika, robiąc np. dopisek _old do katalogu użytkownika. Czasami może to być niemożliwe z powodu wykonywania któregoś z plików systemowych w tym katalogu – wówczas należy uruchomić ponownie komputer i ponawiamy czynność. Domyślnie profil znajduje się w następującej lokalizacji:

%SYSTEMDRIVE%\Users\Nazwa użytkownika

Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Następnie przechodzimy do podklucza ProfileList, gdzie usuwamy wpis o nazwie IDENTYFIKATOR_SID.bak.

Uwaga: IDENTYFIKATOR_SID jest symbolem zastępczym identyfikatora zabezpieczeń (SID) konta użytkownika, który ma problem. Podklucz .bak IDENTYFIKATOR_SID powinien zawierać wpis rejestru wpisu ProfileImagePath, który wskazuje oryginalny folder profilu konta użytkownika, który ma problem.

Po wykonaniu powyższych czynności uruchamiamy ponownie komputer i logujemy się na konto użytkownika. Będzie to pusty profil, do którego dane kopiujemy z poprzedniego katalogu, którego zrobiliśmy sobie kopię zapasową.