Specyficzne zaokrąglenie liczb…

Jeżeli jest problem z zaokrągleniem liczby nie do pełnej wartości, a do jakieś konkretnej, np. do 30, to mam tutaj proste rozwiązanie:

select ceil(109::numeric/30::numeric)*30

Wynikiem tego będzie liczba 120. Funkcja ceil zaokrągla wynik dzielenia 109 przez 30 do pełnej 4, a mnożenie robi swoje.

Podobne zapytanie użyjemy, gdy mielibyśmy zaokrąglać w dół:

select floor(109::numeric/30::numeric)*30

Wynikiem tego zapytanie będzie już liczba 90.